Štruktúrované kabeláže

Štrukturované kabeláže

Štruktúrovaná kabeláž tvorí komunikačnú infraštruktúru inteligentných objektov. Úlohou komunikačnej infraštruktúry je zabezpečenie prenosu vysokorýchlostných dát, hlasu, obrazu. Poznáme dva druhy štruktúrovanej kabeláže: metalická a optická, prípadne ich kombinácia. Aby takáto infraštruktúra  dokonale spĺňala požiadavky, je nutné venovať pozornosť už návrhu kabeláže a dôkladnému zváženiu všetkých parametrov, ktoré sú kladené na prenos.

Kategórie kabeláží upravujú 2 hlavné normy:

Kategórie:

Naša spoločnosť sa zaoberá nielen návrhom a montážou, ale aj certifikovaním meraním. Z hľadiska kontroly a správnosti parametrov noriem a kategórií. Meranie dokumentuje všetky parametre pre posúdenie stupňa kvality a to vo forme certifikátu.